گل آرایی مراسم عروسی

گل آرایی مراسم عروسی توسط طراحان برجسته ژیوار و با استفاده از بهترین و با کیفیت ترین گل های فصل انجام می شود. تنظیم هارمونی و رنگ بندی های مناسب گلها با سالن و نوع مراسم یکی دیگر از تخصص های بهنامان می باشد.