پذیرایی عروسی

خدمات مجالس و تشریفات ژیوار میوه های مرغوب و متنوع فصل را به صورت پوست نکنده و یا کوکتل بنا به درخواست مشتری تهیه می کند. همچنین شیرینی و کیک مراسم عروسی از بهترین قنادی های پایتخت و براساس سلیقه مشتری ، توسط ژیوار تهیه می شود.