میز دسر و سالاد بار

سالادهای متنوع ژیوار رنگ و طعم متفاوتی را به میز شام پذیرایی شما می بخشد .
سالادهایی ازقبیل : سالاد کاهو – سالاد فصل – سالاد ماکارونی – سالاد اندونزی – سالاد کاردینال – سالاد لبنانی- سالاد آندیف – سالاد چیکن ذرت و سالاد اسفناج ، بخشی از سالادهای خوش طعم و مزه بهنامان است.
همچنین دسرهای متنوع ژیوار لحظاتی خوشمزه را برای مهمان های محترمان فراهم خواهد نمود.