فینگرفود و اسنک بار

یکی از سرویس های پذیرایی ژیوار ارائه غذاهای کوچک و میان وعده های خوشمزه در طول برگزاری مراسم مخصوصا در زمان برگزاری مجلس عقد می باشد که به فینگرفود مشهور است .
فینگر فودها یک تکه نان کوچک ( که غالبا نان تست یا پنکیک ) است که با یک سری مواد خوشمزه پر می شود و به صورت لقمه توسط مهمانداران سرو می گردد.