برگزاری جشن تولد

خدمات مجالس و تشریفات ژیوار، برای برگزاری جشن تولد تدارک خاصی را دیده است تا اشخاص بتوانند روز میلاد عزیزانشان را جشن گرفته و این روز را گرامی بدارند .