باغ و سالن اجتماعات

تشریفات ژیوار با بهره گیری از بهترین باغ ها و سالن های اجتماعات آماده ارائه خدمات به عزیزان می باشد.